ทดสอบความเร็วอินเตอร์เนตด้วย ADSLThailand Speedtest

พบปัญหาการใช้งานหรืออยากเสนอแนะเครื่องมือแนะนำเราได้
ADSLThailand FB User Group